Przejdź do treści
Strona główna » Logotypy Fundacji Dziewięciu Braci

Logotypy Fundacji Dziewięciu Braci

Strona zawiera logo Fundacji Dziewięciu Braci. Dostępne formaty .ai, .png, .jpg

Kolory stosowane w brandingu strony

Logo na białym tle
Logo bez tła

Fundacja Dziewięciu Braci to organizacja non-profit, której misją jest pomaganie najbardziej potrzebującym. Jednym z kluczowych elementów identyfikacji wizualnej Fundacji jest jej logo, które składa się z trzech kolorów: żółtego, złotego i granatowego.

Kolor żółty, który znajduje się w centralnej części logo, symbolizuje radość, nadzieję i optymizm, które są nierozerwalnie związane z misją Fundacji. Złoty kolor symbolizuje wartość, bogactwo i prestiż, co stanowi ważny element budowania wizerunku organizacji. Kolor granatowy, który otacza logo, symbolizuje stabilność, spokój i zaufanie, co jest niezwykle istotne w działaniach Fundacji.

Logo Fundacji Dziewięciu Braci jest wyjątkowe i łatwo rozpoznawalne. Pozwala to na budowanie świadomości marki i przyciąganie nowych darczyńców i sympatyków. Jest to ważny element wizerunku, który ułatwia identyfikowanie działań i wartości Fundacji.

Na stronie internetowej Fundacji Dziewięciu Braci można znaleźć wiele logotypów, które można wykorzystać w różnych celach. Są to m.in. wersje logo w różnych rozmiarach, logotypy w formacie wektorowym oraz wersje monochromatyczne. Pozwalają na dostosowanie logo do różnych mediów.

Wszystkie logotypy Fundacji Dziewięciu Braci są projektowane zgodnie z zasadami dobrego designu i z uwzględnieniem jej misji i wartości.

Logo, kolory i marka Fundacji Dziewięciu Braci są ważnymi elementami identyfikacji wizualnej organizacji. Pozwalają na budowanie jej rozpoznawalności i wizerunku. Na stronie internetowej Fundacji można znaleźć różne logotypy

logotypy Fundacji Dziewięciu Braci księga logo do wykorzystania do współpracy ze sponsorami, darczyńcami i fundatorami